Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno E-mail Telefon Funkce Komise
starosta Luděk Kuška starosta@vsenice.cz 606609938 starosta
místostarosta Ing. Martin Dobrý mistostarosta@vsenice.cz 607505305 místostarosta
Radomil Benetka člen zastupitelstva Sportovní výbor
Bc. Tomáš Benetka člen zastupitelstva Výbor pro veřejný pořádek a životní prostředí
Petra Dachová člen zastupitelstva Kontrolní výbor
Mgr. Ivona Heringová člen zastupitelstva Výbor pro kulturu
Ing. Michal Hucl člen zastupitelstva Finanční výbor


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.