900 let obce - Vysvěcení kapličky 16.8.2015

900 let obce - Vysvěcení kapličky 16.8.2015

Kaplička sv. Františka z Assisi

 

První zmínku o této stavbě jsme nalezli při prohlížení starých map, kdy již v roce 1839 byla na tomto místě vyznačena značka pro sakrální stavbu. Zda byla kaplička někomu zasvěcena, se zatím zjistit nepodařilo a asi už ani nepodaří. Předpokládáme, že na místě kapličky byl původně umístěn zvon, neboť již císařovna Marie Terezie (1740 – 1780) vydala v roce 1751 tzv. Ohňový patent, ve kterém bylo nařízeno povinně vybavit každou vesnici zvonicí a v Česku v tomto období vzniklo v drobných staveb se sdruženou funkcí kapličky. O tom, že ve vížce kapličky byl umístěn zvon, víme naprosto jistě, neboť v kronice obce je zmínka o tom, že „zvon z kapličky byl v roce 1943 zkonfiskován ve prospěch německé armády“.

Dne 16. srpna 2015 byla v rámci oslav 900 let obce Všenice kaplička znovu vysvěcena a byl jí navrácen i zvon, který věnoval obci pan Jiří Šimek. Kapličku vysvětil P. Dariusz Gebala. Kaplička je nově zasvěcena svatému Františkovi z Assisi.

Ó Pane,

učiň mne nástrojem svého pokoje,

abych prokazoval lásku, kde se lidé nenávidí,

abych odpouštěl, kde se urážejí,

abych spojoval, kde je hádka,

abych probouzel naději, kde trýzní zoufalství,

abych rozsvěcel světlo, kde vládně temnota,

abych přinášel radost, kde přebývá starost.

Ach Pane,

dej mi usilovat o to,

ne abych byl potěšen, ale abych potěšoval,

ne aby mi bylo rozuměno, ale abych rozuměl,

ne abych byl milován, ale abych miloval.

Neboť ten, kdo sebe dává, přijímá,

kdo na sebe zapomíná, nalézá,

kdo odpouští, tomu bude odpuštěno,

a kdo umírá, procitá k novému životu.