Obecně závazné vyhlášky
Nařízení obce Všenice č. 1/2005
Požární řád
Vyhláška č.1/2012 o komunálních odpadech
Vyhláška o místních poplatcích 1/2014
Vyhláška o nakládání s odpadem č. 2/204
Vyhláška o poplatku za komunální odpad
Vyhláška o veřejném pořádku č.1/2014