Obecně závazné vyhlášky
Příloha OZV obce Všenice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci pro rok 2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
OZV 1-2021
OZV 1-2019
OZV č. 2- 2019
OZV č.3-2019
Nařízení obce Všenice č. 1/2005
Požární řád
Vyhláška o veřejném pořádku č.1/2014