Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Luděk Kuška
E-mail: starosta@vsenice.cz
Telefon: 606609938
Funkce: starosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Martin Dobrý
E-mail: mistostarosta@vsenice.cz
Telefon: 607505305
Funkce: místostarosta

Jméno: Radomil Benetka
Funkce: člen zastupitelstva
Komise: Sportovní výbor

Jméno: Bc. Tomáš Benetka
Funkce: člen zastupitelstva
Komise: Výbor pro veřejný pořádek a životní prostředí

Jméno: Petra Dachová
Funkce: člen zastupitelstva
Komise: Kontrolní výbor

Jméno: Mgr. Ivona Heringová
Funkce: člen zastupitelstva
Komise: Výbor pro kulturu

Jméno: Ing. Michal Hucl
Funkce: člen zastupitelstva
Komise: Finanční výbor