Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 30.09.2022 - 30.09.2026 / Složení zastupitelstva: 17.10.2022 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 30.09.2022 - 30.09.2026
Složení platné v období: 17.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Martin Dobrý
E-mail: starosta@vsenice.cz
Telefon: 607505305
Funkce: starosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Tomáš Benetka, DiS
E-mail: mistostarosta@vsenice.cz
Telefon: 721133980
Funkce: mistostarosta

Jméno: Radomil Benetka
Funkce: člen zastupitelstva
Komise: Sportovní výbor

Jméno: Petra Dachová
Funkce: člen zastupitelstva
Komise: Kontrolní výbor

Jméno: Ing. Michal Hucl
Funkce: člen zastupitelstva
Komise: Finanční výbor

Jméno: Luděk Kuška
Funkce: zastupitel
Komise: výbor stavební

Jméno: Mgr. Šárka Součková
Funkce: člen zastupitelstva
Komise: Výbor pro kulturu


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.