Místní knihovna

Pozvánka do knihovny

Vážení spoluobčané,
obecní knihovna je pro Vás otevřena každé pondělí od 17:30 do 18:30 hodin.

Vážení spoluobčané, 

v naší obci stále funguje místní knihovna. Aby se knihy obměňovaly, probíhá již po několik let program výpůjček z knihovního fondu Okresní knihovny v Rokycanech. Nabízíme žánry od dětských po romány, detektivky i literaturu faktu. Pravidelně docházejí dvě periodika - týdeník Květy a měsíčník Receptář. V letošním roce jsme rozšířili nabídku knih o několik zajímavých regionálních titulů - např. vtipný Plzeňsko - český slovník, Rokycansko a Plzeňsko v lidových písních, pověstech a zvykosloví, Plzeňské tajnosti a další knihy z našeho okolí. 

Půjčovní služba je bezplatná. Máme co nabídnout, přijďte rozšířit naši čtenářskou obec. Půjčovní doba knihovny je každé pondělí od 17:30 do 18:30 hodin.