Rozpočet

Návrh rozpočtu 2014

Rozpočet
 

ROZPOČET

2014

PŘÍJEM

   

Tis.

 
                 
 

1111

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

 

500

 
                 
 

1112

Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.činnosti

 

30

 
                 
 

1121

Daň z příjmu právnických osob

   

460

 
                 
 

1211

DPH

       

850

 
                 
 

1341

poplatek ze psů

     

3

 
                 
 

1361

správní poplatky

     

5

 
                 
 

1511

daň z nemovitosti

     

200

 
                 
 

4112

neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu

 

65

 
                 

1012

2131

příjmy z pronájmu pozemků

   

3

 
                 

1036

2111

příjmy z poskytování služeb-pěstební činnost

120

 
                 

2310

2111

příjmy z poskytování služeb-pitná voda

 

120

 
                 

3392

2132

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

 

10

 
                 

3722

2111

příjmy z posk.služeb-svoz kom.odpadů

 

110

 
                 

6171

2111

příjmy z poskytování služeb

   

1

 
                 

6310

2141

příjmy z úroků

     

3

 
                 

3392

2132

příjmy z pronájmu

     

24

 
                 
             

2504

 
                 
                 
 

Vyvěšeno: 27.11.2013

         
                 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET    2014    Návrh        VÝDEJ                                          v tis.

 

2212                     Silnice                                                                                            150

 

2221                     Dopravní obslužnost                                                                     14

 

2310                     Pitná voda                                                                                     187

 

 

2321                     Odpadní vody                                                                              330  

 

3113                      NN obcím                                                                                       80

 

3314                     Činnosti knihovnické                                                                       2

 

3319                     Záležitosti kultury                                                                          40

 

3392                     Zájmová činnost v kultuře                                                           50

 

3419                     TJ                                                                                                       30

3429                      včelaři                                                                                               1                                             

 

3631                     Veřejné osvětlení                                                                            50

 

3639                     komun.služby a úz.rozvoj                                                             440

 

3722                     Komunální odpad                                                                          150

 

                             Polygon                                                                                                45

 

3721                     Nebezpečný odpad                                                                             4

 

3745                     Péče o vzhled obce                                                                           40

 

5212                     rezerva na krizové situa                                                                    1

 

5512                    Požární ochrana                                                                                10

 

6112                    Zastupitelstvo                                                                                  250

 

6171                    Místní správa                                                                                   620

 

6320                    Pojištění funkčně nespecifiované                                                 10                                                    

 

 

 

 

CELKEM                                                                                                                  2504

 

Vyvěšeno: 27.11.2013