Rozpočet

Návrh rozpočtu 2015

Rozpočet 2015
 

ROZPOČET

2015

PŘÍJEM

   

Tis.

               
 

1111

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

 

500

               
 

1112

Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.činnosti

 

35

               
 

1121

Daň z příjmu právnických osob

   

450

               
 

1211

DPH

       

900

               
 

1351

Odvod z loterií

     

6

               
 

1341

poplatek ze psů

     

4

               
 

1361

správní poplatky

     

3

               
 

1511

daň z nemovitosti

     

160

               
 

4112

neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu

 

54

               

1012

2131

příjmy z pronájmu pozemků

   

3

               

1036

2111

příjmy z poskytování služeb-pěstební činnost

100

               

2310

2111

příjmy z poskytování služeb-pitná voda

 

140

               

3392

2132

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

 

6

               

3722

2111

příjmy z posk.služeb-svoz kom.odpadů

 

110

               

6171

2111

příjmy z poskytování služeb

   

1

               

6310

2141

příjmy z úroků

     

2

               

3392

2132

příjmy z pronájmu

hospoda

   

24

               
 

CELKEM

       

2498

               
               
               
               

 

 

 

 

 

 

             
 

Výdej

2015

         
               

2212

Silnice

         

150

               

2221

Dopravní obslužnost

       

13

               

2310

Pitná voda

       

203

               

2321

Odpadní voda

       

5

               

3111

NN školy

         

50

               

3314

Knihovna

         

5

               

3319

Ostatní záležitosti kultury

     

250

               

3392

Zájmová činnost v kultuře

     

82

               

3419

TJ

         

50

               

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

   

1

               

3631

Veřejné osvětlení

       

55

               

3639

Komunální služby a územní rozvoj

   

400

               

3721

Nebezpečný odpad

       

3

               

3722

Komunální odpad

       

131

               

3745

Péče o vzhled obce a veř. Zeleň

     

137

               

5212

Požární ochrana

       

20

               

6112

Zastupitelstvo obce

       

388

               

6171

Místní správa

       

546

               

6320

Pojištění

         

9

               
               
             

2498

               

 

Vyvěšeno dne:  27.11.14                                 Vyvěšeno elektronicky: 27.11.14

Sejmuto dne:                                                     Sejmuto: