Archiv

Informace o záměru směny pozemku

Obec Všenice

Všenice 13, 33824 Břasy 1

IČO 00573833

 

 

Z V E Ř E J N Ě N Í   I N F O R M A C E

 

Obec Všenice zveřejňuje  na základě ustanovení §39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

 

 

Záměr směny pozemků

 

Obec Všenice zveřejňuje záměr směnit pozemky v katastrálním území Všenice. Z pozemku 147/1, k.ú. Všenice, který je ve vlastnictví obce, bude oddělen pozemek 147/17 (111 m2) a pozemek 147/30 (146 m2). Pozemek 147/17 bude vyměněn za pozemek 147/29 (355 m2) . Pozemek 147/30 bude vyměněn za pozemek 147/31 (133 m2)

 

 

Občané mohou své připomínky k tomuto záměru uplatnit do 11.8. 2014

 

 

Milan Košan

  •  

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.7.2014V elektronické podobě dne: 15.7.2014

Sejmuto dne: V elektronické podobě dne: