Úřední deska

Ukládání tříděného odpadu

Z důvodu častého nepořádku okolo nádob na tříděný odpad žádáme občany, aby jej ukládali pouze do sběrných zvonů. Obecní úřad děkuje za dodržování pořádku.