Úřední deska

Závěrečný účet obce za rok 2013

Závěrečný účet obce Všenice za rok 2013
Podle § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných 
předpisů. Obec Všenice hospodařila v roce 2013 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce 
Všenice dne 17.12.2012

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny_ucet_2013536675711.pdf 925.3 Kb